E-mail blijft de winnaar

Geschatte leestijd: 2 minuten

Enkele tientallen of soms honderden e-mails per dag: niemand kijkt er meer van op. De elektronische post wordt menigmaal beschimpt, toch blijft het in ons land het favoriete kanaal.

Uit het onlangs verschenen Nationaal E-mail Onderzoek 2017* blijkt e-mail vooral te worden gebruikt voor persoonlijke communicatie (95%). Driekwart van de ruim 2.000 ondervraagde Nederlanders gebruikt e-mail voor nieuwsbrieven en commerciële boodschappen, en iets meer dan 80% bevestigt online aankopen via e-mail.

Gemiddeld ontvangen Nederlanders 86 e-mails per week. Opvallend is dat dat aantal veel lager ligt bij jongeren tussen 14 en 17 jaar; zij doen het met 44 wekelijkse mails die ze bovendien vooral lezen op een mobiel apparaat.

Ook interessant is dat veel respondenten een bloedhekel hebben aan commerciële boodschappen via sociale media als Facebook. Dat blijkt ook uit de vraag hoeveel mensen iets hebben aangeschaft: bijna 60% zegt dat te hebben gedaan op basis van een e-mailcampagne, tegenover een schamele 16% via een Facebook-advertentie.

Veel mensen hebben een bloedhekel aan commerciële boodschappen via sociale media als Facebook

E-mailmarketing heeft zich de laatste vijf jaar snel ontwikkeld tot volwassenheid. Was het eerst een verfoeid en voor marketeers ongrijpbaar medium, nu wordt er serieus werk van gemaakt in veel ondernemingen. Een paar argumenten:

  • Met ‘automation’ wordt er slimmer gemaild naar specifieke doelgroepen. Je kunt je abonneebestanden nu stukken eenvoudiger segmenteren op basis van b.v. locatie, demografie of de mate van interesse in een product;
  • E-mail marketing is meetbaar. Je kunt je strategie goed aanpassen wanneer je weet hoeveel ontvangers een nieuwsbrief hebben geopend en hebben doorgeklikt naar onderdelen van je site – of de e-mail natuurlijk volkomen genegeerd; ook dat is marketinginformatie;
  • Vergeleken met traditionele marketing, is e-mailmarketing gewoon goedkoper. Je hebt immers geen kosten aan drukwerk, porto of advertentieruimte. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat elke dollar in e-mailcampagnes liefst veertig dollar oplevert.

 

* Het Nationaal E-mail Onderzoek 2017 is een publicatie van Spotler en CG Selecties.*

Alvast bedankt voor het delen!